BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
THÔNG TIN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VIỆT
BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO
LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC HỌC HỎI Ở CÁC DOANH NGHIỆP Tiếp theo phần 2

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC HỌC HỎI Ở CÁC DOANH NGHIỆP Tiếp theo phần 2

Date post: 2021-07-12

Điểm mấu chốt của Môi trường Sáng tạo là nuôi dưỡng, duy trì được tình yêu, sự tin tưởng của các cá nhân tham gia với DN và với nhau.
LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC HỌC HỎI VÀ SÁNG TẠO TRI THỨC Phần 1

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC HỌC HỎI VÀ SÁNG TẠO TRI THỨC Phần 1

Date post: 2021-07-12

Theo nhà nghiên cứu kinh doanh Josh Bersin, “động lực lớn nhất của tác động kinh doanh là sức mạnh của một tổ chức có văn hóa học tập.”
        GIẢI PHÁP DUY TRÌ VÀ THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

GIẢI PHÁP DUY TRÌ VÀ THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Date post: 2021-06-16

Một trong những lý do mà các doanh nghiệp luôn tìm cách tạo động lực cho người lao động là vì nguồn năng lượng này không thể duy trì mãi mãi.
NGUYÊN TÁC GÂY ẢNH HƯỞNG VÀ THUYẾT PHỤC

NGUYÊN TÁC GÂY ẢNH HƯỞNG VÀ THUYẾT PHỤC

Date post: 2021-06-20

(Trích trong chương 18 tập 2 của Nghệ thuật Lãnh đạo)
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO TẬP 2 :  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO TẬP 2 : PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Date post: 2021-05-26

Chương 11 KỸ NĂNG TƯ DUY HỆ THỐNG LÃNH ĐẠO
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO TẬP 1

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO TẬP 1

Date post: 2021-05-26

Nhà lãnh đạo không chỉ là trụ cột mà còn tài sản lớn nhất của doanh nghiệp.
TÂM VÀ TẦM CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP

TÂM VÀ TẦM CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP

Date post: 2021-06-20

Một nhà lãnh đạo giỏi thì cần phải đảm bảo được 3 yếu tố: khả năng tạo tầm nhìn, khả năng truyền cảm hứng và khả năng gây ảnh hưởng.
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

Date post: 2021-03-11

Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, tập thể tác giả do Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng làm chủ biên, đã nghiên cứu biên soạn tập sách “Nghệ thuật lãnh đạo” gồm với 21 chương và 2 tập sẽ cung cấp kiến thức tương đối toàn diện trong lĩnh vực...
TRỰC GIÁC THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐINH Trích trong sách Nghệ  Thuật Lãnh đạo

TRỰC GIÁC THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐINH Trích trong sách Nghệ Thuật Lãnh đạo

Date post: 2021-06-20

Quyết định là quá trình nhận diện và xác nhận bản chất vấn đề, xây dựng các phương án khả thi, chọn và thi hành phương án phù hợp.
THUẬT DỤNG NHÂN NHƯ DỤNG MỘC Trích trong sách Nghệ  Thuật Lãnh đạo

THUẬT DỤNG NHÂN NHƯ DỤNG MỘC Trích trong sách Nghệ Thuật Lãnh đạo

Date post: 2021-06-20

Con người là nguồn nhân lực quyết định sự tồn vong và phát triển của bất cứ một tổ chức nào. Nhân tố con người là yếu tố nền tảng, cốt lõi, thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả doanh nghiệp
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

Date post: 2020-11-20

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đánh dấu đỉnh cao của văn minh nhân loại, được kỳ vọng sẽ tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc sống con người. Để tận dụng được cuộc cách mạng này, mỗi quốc gia nói chung và doanh nghiệp...
  VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

Date post: 2021-06-20

Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người, để họ cố gắng một cách tự nguyện vì các mục tiêu chung của tổ chức hay doanh nghiệp.Vai trò của người lãnh đạo là nâng tầm nhìn và đưa việc thực hiện mục tiêu đạt tới tiêu chuẩn...
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Trường Cao đẳng Đại Việt Saigon Trường Cao đẳng Công nghệ Sàigon Trường cao đẳng Kinh tế đối Ngoại Trung cấp miền Đông Viện Công nghê và quản trị Á Châu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông  Trường Đại học Vinh Trường cao đẳng Công Thương