BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
THÔNG TIN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VIỆT
BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

Date post: 2020-11-20

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đánh dấu đỉnh cao của văn minh nhân loại, được kỳ vọng sẽ tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc sống con người. Để tận dụng được cuộc cách mạng này, mỗi quốc gia nói chung và doanh nghiệp...
  VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

Date post: 2020-11-17

Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người, để họ cố gắng một cách tự nguyện vì các mục tiêu chung của tổ chức hay doanh nghiệp.Vai trò của người lãnh đạo là nâng tầm nhìn và đưa việc thực hiện mục tiêu đạt tới tiêu chuẩn...
KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Date post: 2020-10-06

Theo Harold Koontz, Cyril Odonnell và Heinz Weihrich thì công tác tổ chức là “việc nhóm gộp các hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu, là việc giao phó mỗi nhóm cho một người quản lí với quyền hạn cần thiết để giám sát nó,...
NGHỆ  THUẬT SỬ DỤNG QUYỀN LỰC TRONG LÃNH ĐẠO

NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG QUYỀN LỰC TRONG LÃNH ĐẠO

Date post: 2020-09-23

Sử dụng quyền lực là một nghệ thuật. Mà đã là nghệ thuật thì vô cùng vô tận, phụ thuộc rất nhiều vào tài năng bẩm sinh và sự tích lũy thông qua học hỏi, rèn luyện và độ từng trải của nhà lãnh đạo, quản lý “cấp độ 5”.
TƯ DUY HỆ THỐNG TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TƯ DUY HỆ THỐNG TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Date post: 2020-09-19

Tư duy hệ thống (system thinking) có cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt với tư duy tuyến tính truyền thống. Thay vì chẻ nhỏ các vấn đề thành từng phần riêng biệt, nghiên cứu riêng rẽ và từ đó rút ra kết luận; tư duy hệ thống đặt sự...
NHỮNG PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO  TẠO NÊN MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO

NHỮNG PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TẠO NÊN MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO

Date post: 2020-09-11

Hoàng Thị Thu –Nguyễn Duy Thắng
PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA STEVE JOBS TẠI TẬP ĐOÀN APPLE  P2

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA STEVE JOBS TẠI TẬP ĐOÀN APPLE P2

Date post: 2020-08-23

Bùi Quốc Tuấn, Lê Châu Tử, Tống Quang Thái
PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA STEVE JOBS TẠI TẬP ĐOÀN APPLE  - P1

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA STEVE JOBS TẠI TẬP ĐOÀN APPLE - P1

Date post: 2020-08-23

Bùi Quốc Tuấn, Lê Châu Tử, Tống Quang Thái
THỰC TIỄN LÃNH ĐẠO

THỰC TIỄN LÃNH ĐẠO

Date post: 2020-07-31

TÓM TẮT CHƯƠNG 7 THỰC TIỄN LÃNH ĐẠO
LÝ THUYẾT LÃNH ĐẠO DỰA TRÊN QUYỀN LỰC VÀ ẢNH HƯỞNG

LÝ THUYẾT LÃNH ĐẠO DỰA TRÊN QUYỀN LỰC VÀ ẢNH HƯỞNG

Date post: 2020-06-30

Lý thuyết lãnh đạo dựa trên quyền lực và sự ảnh hưởng được phát triển mạnh ở Mỹ những năm 1970, nhất là từ thập niên cuối thế kỷ XX, với các đại diện như R. P. French, B. H. Raven, K. Clark, L. A. Bebchuck và gần đây là của J.Collins...
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

Date post: 2020-05-31

TÂP 1: KHOA HỌC LÃNH ĐẠO Chương 1: Tổng quan về nghệ thuật lãnh đạo Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng Chương 3: Hiệu quả của quyền lực và các chiến lược ảnh hưởng Chương 4: Phẩm chất và năng lực lãnh đạo Chương 5: Bản...
 Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức

 Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức

Date post: 2020-04-27

 Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Trường Cao đẳng Đại Việt Saigon Trường Cao đẳng Công nghệ Sàigon Trường cao đẳng Kinh tế đối Ngoại Trung cấp miền Đông Viện Công nghê và quản trị Á Châu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông  Trường Đại học Vinh Trường cao đẳng Công Thương