BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
THÔNG TIN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VIỆT
BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO
PHÁT TRIỂN CÁC  KỸ NĂNG  CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Date post: 2020-04-25

Kỹ năng lãnh đạo là khả năng vận dụng những kiến thức lý thuyết, cách thức hành động, kinh nghiệm đã có để thực hiện các hoạt động lãnh đạo phù hợp với điều kiện cụ thể và mang lại kết quả tốt
KHÁI QUÁT VỀ QUYỀN LỰC VÀ  ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO

KHÁI QUÁT VỀ QUYỀN LỰC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO

Date post: 2020-04-24

. Quyền lực là khả năng gây ảnh hưởng đến người khác, nó nằm trong nhận thức của đối tượng và con người có khả năng tăng hay giảm quyền lực của họ.
LÃNH ĐẠO TRONG  VIỆC DẪN DẮT THAY ĐỔI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

LÃNH ĐẠO TRONG VIỆC DẪN DẮT THAY ĐỔI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Date post: 2020-04-14

VĂN HÓA là một hệ thống hữu cơ các giá trị (vật chất và tinh thần, tĩnh và động, vật thể và phi vật thể…) do con người sáng tạo ra và tích luỹ qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác với môi trường tự nhiên và xã...
KHÁI NIỆM VĂN HÓA TỔ CHỨC

KHÁI NIỆM VĂN HÓA TỔ CHỨC

Date post: 2020-04-11

Văn hoá kinh doanh là toàn bộ các giá trị văn hoá được chủ thể kinh doanh sử dụng và tạo ra trong hoạt động kinh doanh tạo nên bản sắc kinh doanh của chủ thể đó. Bản chất của văn hoá kinh doanh là làm cho cái lợi gắn bó chặt chẽ với...
KỸ NĂNG  LÃNH ĐẠO  TỔ CHỨC HỌC TẬP

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC HỌC TẬP

Date post: 2020-04-07

Theo Peter Senge về một tổ chức học tập là “Các tổ chức, nơi mọi người liên tục mở rộng khả năng của họ để tạo ra kết quả mà họ thực sự khao khát, nơi các kiểu tư duy mới và mở rộng được nuôi dưỡng, nơi mà khát vọng tập...
LÝ THUYẾT NGẪU NHIÊN VỀ LÃNH ĐẠO - MÔ HÌNH CỦA FIEDLER

LÝ THUYẾT NGẪU NHIÊN VỀ LÃNH ĐẠO - MÔ HÌNH CỦA FIEDLER

Date post: 2020-04-04

Fred Fiedler là một trong những nhà nghiên cứu về lãnh đạo đầu tiên thừa nhận lãnh đạo hiệu quả là dựa trên ngẫu nhiên, hoặc phụ thuộc vào các đặc tính của các nhà lãnh đạo và của tình huống.
MÔ HÌNH CODM ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH DỰA  TRÊN SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA HARTNETT

MÔ HÌNH CODM ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA HARTNETT

Date post: 2020-04-03

Mô hình đưa ra quyết định dựa trên sự đồng thuận của Hartnett (CODM – Consensus-Oriented Decision-Making) rất hữu ích. Mô hình CODM được phát triển bởi nhà tâm lý học – Tiến sĩ Tim Hartnett và được xuất bản trong cuốn sách của tác giả...
CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Date post: 2020-04-02

Kỹ năng lãnh đạo là kỹ năng giúp cho bạn có thể thiết lập và vận hành hệ thống con người trong đội nhóm, hoặc phòng ban linh hoạt
CÁC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

CÁC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

Date post: 2020-03-28

Mọi tổ chức đều trải qua những giai đoạn thay đổi để thích nghi với môi trường kinh doanh đầy biến động. Đây là điều thiết yếu không chỉ vì lợi thế cạnh tranh mà còn vì vấn đề sống còn của doanh nghiệp
TRÌNH TỰ  QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI TỔ CHỨC

TRÌNH TỰ QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI TỔ CHỨC

Date post: 2020-03-27

Quản trị sự thay đổi là quá trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra sự đổi mới của tổ chức theo hướng thích nghi được với những thay đổi của môi trường hoặc đạt được những mục đích mới
NHÀ LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

NHÀ LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

Date post: 2020-03-25

6 BƯỚC DẪN LỐI NHÀ LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI
LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG SỰ THAY ĐỔI?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG SỰ THAY ĐỔI?

Date post: 2020-03-24

Thế giới kinh doanh luôn thay đổi chóng mặt từng ngày, từng giờ
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Trường Cao đẳng Đại Việt Saigon Trường Cao đẳng Công nghệ Sàigon Trường cao đẳng Kinh tế đối Ngoại Trung cấp miền Đông Viện Công nghê và quản trị Á Châu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông  Trường Đại học Vinh Trường cao đẳng Công Thương