BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
THÔNG TIN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VIỆT
BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Ở VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Ở VIỆT NAM

Date post: 2020-03-21

Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới cùng với sự cạnh tranh mạnh mẽ, đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đối với các thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp, đó là phải có kiến thức và năng lực khi làm việc với...
QUYỀN LỰC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO

QUYỀN LỰC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO

Date post: 2020-03-19

Sử dụng quyền lực một cách hiệu quả là yếu tố then chốt nhất của quản lý.
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT LÀM TĂNG HIỆU QUẢ KINH DOANH phần 2

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT LÀM TĂNG HIỆU QUẢ KINH DOANH phần 2

Date post: 2020-03-17

Nhiều chứng cứ cho thấy Lãnh đạo Kiệt xuất tạo ra nhiều giá trị kinh tế cho một tổ chức hơn so với người Lãnh đạo ở mức độ tốt
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT LÀM TĂNG HIỆU QUẢ KINH DOANH Phần 1

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT LÀM TĂNG HIỆU QUẢ KINH DOANH Phần 1

Date post: 2020-03-17

Nhiều chứng cứ cho thấy Lãnh đạo Kiệt xuất tạo ra nhiều giá trị kinh tế cho một tổ chức hơn so với người Lãnh đạo ở mức độ tốt.
NĂM CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO CỦA JOHN C. MAXWELL

NĂM CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO CỦA JOHN C. MAXWELL

Date post: 2020-03-16

Theo John C. Maxwell thì định nghĩa nhà lãnh đạo đơn giản là “người có khả năng gây ảnh hưởng”.
21 NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

21 NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

Date post: 2020-03-16

Lãnh đạo là lãnh đạo. Cho dù bạn ở đâu, làm gì, dù thời gian thay đổi, dù công nghệ phát triển, dù sự khác biệt về văn hóa, những nguyên tắc lãnh đạo thật sự vẫn giữ nguyên giá trị.
5  CẤP ĐỘ PHÁT TRIỂN NHÀ LÃNH ĐẠO

5 CẤP ĐỘ PHÁT TRIỂN NHÀ LÃNH ĐẠO

Date post: 2020-03-16

5 cấp độ lãnh đạo Từ tốt đến vĩ đại của Jim Collins: Cuốn sách “Good to Great” và 5 cấp bậc lãnh đạo hướng đến sự phát triển của John C. Maxwell: Cuốn sách “The 5 Levels of Leadership”.
NÒNG CỐT VÀ NGUỒN GỐC CỦA QUYỀN LỰC

NÒNG CỐT VÀ NGUỒN GỐC CỦA QUYỀN LỰC

Date post: 2020-02-03

NGUỒN GỐC CỦA QUYỀN LỰC LÀ LÀM SAO CHO ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG ĐƯƠC THUYẾT PHỤC, CÓ ĐỘNG LỰC, TINH THẦN CAO ĐỂ LÀM THEO NHỮNG Ý TƯỞNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
23 PHẨM CHẤT VÀNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NHÓM PHẨM CHẤT THỨ NĂM: (19)NĂNG LỰC, (20)CAN ĐẢM, (21)GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, (22)SÁNG SUỐT, (23) PHÓNG KHOÁNG

23 PHẨM CHẤT VÀNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NHÓM PHẨM CHẤT THỨ NĂM: (19)NĂNG LỰC, (20)CAN ĐẢM, (21)GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, (22)SÁNG SUỐT, (23) PHÓNG KHOÁNG

Date post: 2020-02-02

NHÓM PHẨM CHẤT THỨ NĂM: (19)NĂNG LỰC, (20)CAN ĐẢM, (21)GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, (22)SÁNG SUỐT, (23) PHÓNG KHOÁNG
23 PHẨM CHẤT VÀNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NHÓM PHẨM CHẤT THỨ TƯ: (14)KHẢ NĂNG GIAO TIẾP, (15)TẬP TRUNG, (16)LẮNG NGHE, (17)THẾ CHỦ ĐỘNG, (18)CÁC MỐI QUAN HỆ

23 PHẨM CHẤT VÀNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NHÓM PHẨM CHẤT THỨ TƯ: (14)KHẢ NĂNG GIAO TIẾP, (15)TẬP TRUNG, (16)LẮNG NGHE, (17)THẾ CHỦ ĐỘNG, (18)CÁC MỐI QUAN HỆ

Date post: 2020-02-02

NHÓM PHẨM CHẤT THỨ TƯ: (14)KHẢ NĂNG GIAO TIẾP, (15)TẬP TRUNG, (16)LẮNG NGHE, (17)THẾ CHỦ ĐỘNG, (18)CÁC MỐI QUAN HỆ
23 PHẨM CHẤT VÀNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NHÓM PHẨM CHẤT THỨ BA:(9)NGHỊ LỰC, (10)SỨC HÚT, (11)THÁI ĐỘ TÍCH CỰC, (12) SỰ VỮNG VÀNG, (13) KỶ LUẬT TỰ GIÁC

23 PHẨM CHẤT VÀNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NHÓM PHẨM CHẤT THỨ BA:(9)NGHỊ LỰC, (10)SỨC HÚT, (11)THÁI ĐỘ TÍCH CỰC, (12) SỰ VỮNG VÀNG, (13) KỶ LUẬT TỰ GIÁC

Date post: 2020-02-02

NHÓM PHẨM CHẤT THỨ BA:(9)NGHỊ LỰC, (10)SỨC HÚT, (11)THÁI ĐỘ TÍCH CỰC, (12) SỰ VỮNG VÀNG, (13) KỶ LUẬT TỰ GIÁC
23 PHẨM CHẤT VÀNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NHÓM PHẨM CHẤT THỨ HAI: (4)TẬN TÂM, (5)ĐAM MÊ, (6)TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, (7)TINH THẦN PHỤC VỤ,(8) HAM HỌC HỎI

23 PHẨM CHẤT VÀNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NHÓM PHẨM CHẤT THỨ HAI: (4)TẬN TÂM, (5)ĐAM MÊ, (6)TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, (7)TINH THẦN PHỤC VỤ,(8) HAM HỌC HỎI

Date post: 2020-02-02

NHÓM PHẨM CHẤT THỨ HAI: (4)TẬN TÂM, (5)ĐAM MÊ, (6)TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, (7)TINH THẦN PHỤC VỤ,(8) HAM HỌC HỎI
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Trường Cao đẳng Đại Việt Saigon Trường Cao đẳng Công nghệ Sàigon Trường cao đẳng Kinh tế đối Ngoại Trung cấp miền Đông Viện Công nghê và quản trị Á Châu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông  Trường Đại học Vinh Trường cao đẳng Công Thương