BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
THÔNG TIN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VIỆT
BÁCH KHOA LÃNH ĐẠO
HỌC THUYẾT HÀNH VI TRONG LÃNH ĐẠO

HỌC THUYẾT HÀNH VI TRONG LÃNH ĐẠO

Date post: 2019-12-19

Hai công trình nghiên cứu nổi tiếng nhất quan tâm đến phong cách ứng xử của người lãnh đạo là nghiên cứu của trường đại học Tổng hợp bang Ohio và nghiên cứu của trường đại học Michigan.
6 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO PHỔ BIẾN, BẠN LÀ AI TRONG CÁC PHONG CÁCH NÀY ?

6 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO PHỔ BIẾN, BẠN LÀ AI TRONG CÁC PHONG CÁCH NÀY ?

Date post: 2019-12-19

Nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về phong cách lãnh đạo được thực hiện vào năm 1939 bởi Kurt Lewin tạo tiền đề hình thành nên những mô hình phong cách hiệu quả nhất hiện nay.
PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Date post: 2019-12-19

Mọi người đều có những phẩm chất lãnh đạo nhất định.
QUYỀN LỰC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO VÀ LÃNH ĐẠO DỰA TRÊN QUYỀN LỰC VÀ ẢNH HƯỞNG

QUYỀN LỰC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO VÀ LÃNH ĐẠO DỰA TRÊN QUYỀN LỰC VÀ ẢNH HƯỞNG

Date post: 2019-12-19

Quyền lực là một phạm trù ghép, được tạo lên từ hai phạm trù “Quyền’’ và “Lực’’.
5 CẤP ĐỘ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO: BẠN ĐỨNG Ở ĐÂU. NÓ  LÀ CÔNG CỤ ĐỂ KIỂM TRA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA MÌNH  VÀ NHỮNG NĂNG LỰC CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO KIẾN TẠO

5 CẤP ĐỘ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO: BẠN ĐỨNG Ở ĐÂU. NÓ LÀ CÔNG CỤ ĐỂ KIỂM TRA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA MÌNH VÀ NHỮNG NĂNG LỰC CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO KIẾN TẠO

Date post: 2019-12-19

“Năng lực lãnh đạo của tôi đang ở mức nào và tôi phải tiến lên như thế nào đây?” - Câu hỏi tồn tại trong đầu của rất nhiều nhà lãnh đạo này đã được John Maxwell giải đáp trong cuốn sách của ông
NĂM (5) CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO VÀ CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI

NĂM (5) CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO VÀ CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI

Date post: 2019-12-19

5 cấp độ nâng cao năng lực lãnh đạo sau mở ra góc nhìn rõ nét, cụ thể về điểm khác biệt giữa một lãnh đạo giỏi và một quản lý thông thường
5 CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO THEO JOHN MAXWELL VÀ CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI

5 CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO THEO JOHN MAXWELL VÀ CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI

Date post: 2019-12-19

Mỗi nhà lãnh đạo quản lý ở cấp độ của mình. Theo John C. Maxwell, có năm cấp độ lãnh đạo
LÃNH ĐẠO BẰNG CÁCH TẠO ẢNH HƯỞNG LÊN NGƯỜI KHÁC

LÃNH ĐẠO BẰNG CÁCH TẠO ẢNH HƯỞNG LÊN NGƯỜI KHÁC

Date post: 2019-12-18

Gây ảnh hưởng là việc mà người lãnh đạo phải làm ở nhiều cấp độ với nhiều người khác nhau.
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÃNH ĐẠO

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÃNH ĐẠO

Date post: 2019-12-17

Như vậy, sự lãnh đạo rõ ràng đã trở thành một đề tài quan trọng của các ngành khoa học.
KHÁI NIỆM LÃNH ĐẠO VÀ QUYỀN LỰC

KHÁI NIỆM LÃNH ĐẠO VÀ QUYỀN LỰC

Date post: 2019-12-17

Lãnh đạo là một quá trình gây ảnh hưởng đến các hoạt động của một cá nhân hay một nhóm nhằm đạt được mục đích trong tình huống nhất định
LÃNH ĐẠO LÀ GÌ? LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN BIỆT GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

LÃNH ĐẠO LÀ GÌ? LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN BIỆT GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Date post: 2019-12-17

Lãnh đạo là gì? Thế nào thì được xem là một người lãnh đạo? Làm sao để phân biệt được đâu là người lãnh đạo, đâu là người quản lý
21 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

21 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

Date post: 2019-11-22

Khi chúng ta thực hiện được 21 nguyên tắc vàng trong nghệ thuật lãnh đạo này, chúng ta sẽ thật sự thành công trong việc lãnh đạo
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Trường Cao đẳng Đại Việt Saigon Trường Cao đẳng Công nghệ Sàigon Trường cao đẳng Kinh tế đối Ngoại Trung cấp miền Đông Viện Công nghê và quản trị Á Châu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông  Trường Đại học Vinh Trường cao đẳng Công Thương