BÁCH KHOA NGHIÊN CỨU KHOA HOC

BÁCH KHOA NGHIÊN CỨU KHOA HOC

BÁCH KHOA NGHIÊN CỨU KHOA HOC

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
THÔNG TIN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VIỆT
BÁCH KHOA NGHIÊN CỨU KHOA HOC
“GIẢ THUYẾT” VÀ “GIẢ THIẾT” TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

“GIẢ THUYẾT” VÀ “GIẢ THIẾT” TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Date post: 2020-12-24

PGS. TS VŨ CAO ĐÀM “Giả thuyết” và “giả thiết” là hai khái niệm có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau trong nghiên cứu khoa học (NCKH).
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC BỘ, CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC BỘ, CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Date post: 2020-12-21

Năng lực (competancies) nói chung và năng lực nghiên cứu của cán bộ công chức (người làm việc trong khu vực công) là rất quan trọng đối với mọi tổ chức có chức năng lập và điều hành chính sách công
LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT TỐT MỘT LUẬN VĂN KHOA HỌC

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT TỐT MỘT LUẬN VĂN KHOA HỌC

Date post: 2020-12-13

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chủ yếu của sinh viên trong các trường đại học. Một trong những thể hiện của nghiên cứu khoa học là viêt luận văn khoa học.
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Trường Cao đẳng Đại Việt Saigon Trường Cao đẳng Công nghệ Sàigon Trường cao đẳng Kinh tế đối Ngoại Trung cấp miền Đông Viện Công nghê và quản trị Á Châu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông  Trường Đại học Vinh Trường cao đẳng Công Thương