BÁCH KHOA QUẢN LÝ

BÁCH KHOA QUẢN LÝ

BÁCH KHOA QUẢN LÝ

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
THÔNG TIN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VIỆT
BÁCH KHOA QUẢN LÝ
QUẢN TRỊ LÀ GÌ? PHÂN BIỆT QUẢN TRỊ VÀ QUẢN LÝ VÀ MỘT NHÀ QUẢN TRỊ GIỎI CẦN NHỮNG GÌ?

QUẢN TRỊ LÀ GÌ? PHÂN BIỆT QUẢN TRỊ VÀ QUẢN LÝ VÀ MỘT NHÀ QUẢN TRỊ GIỎI CẦN NHỮNG GÌ?

Date post: 2019-12-10

Tóm tắt: 1. Quản lý là hành động hoặc chức năng đưa vào thực tiễn các chính sách và kế hoạch do quản trị quyết định. 2. Chức năng của quản trị là ra quyết định, chức năng của quản lý là điều hành. 3. Quản trị đưa ra các quyết...
TRIẾT LÝ ĐỂ ĐỜI CỦA TỶ PHÚ LÝ GIA THÀNH: 3 VIỆC CÀNG CHI NHIỀU TIỀN THÌ CÀNG KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN

TRIẾT LÝ ĐỂ ĐỜI CỦA TỶ PHÚ LÝ GIA THÀNH: 3 VIỆC CÀNG CHI NHIỀU TIỀN THÌ CÀNG KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN

Date post: 2019-11-18

(1) Đầu tư tiền bạc vào việc giáo dục chính bản thân mình (2) Chi tiêu cho xã hội, cho cộng đồng (3) Khoản tiền hiếu thảo cha mẹ mình
WARREN BUFFETT: BA QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG PHÂN ĐỊNH RẠCH RÒI NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ KẺ MỘNG MƠ HÃO HUYỀN, BẠN LÀM ĐƯỢC BAO NHIÊU?

WARREN BUFFETT: BA QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG PHÂN ĐỊNH RẠCH RÒI NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ KẺ MỘNG MƠ HÃO HUYỀN, BẠN LÀM ĐƯỢC BAO NHIÊU?

Date post: 2019-11-18

WARREN BUFFETT: BA QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG PHÂN ĐỊNH RẠCH RÒI NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ KẺ MỘNG MƠ HÃO HUYỀN, BẠN LÀM ĐƯỢC BAO NHIÊU?
NGƯỜI LÃNH ĐẠO  SỬ DỤNG CÁC LOẠI KHÍ CHẤT CỦA NGUỒN LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ VÀ NHỮNG ĐIỀU LÀM NÊN KHÍ CHẤT CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO?

NGƯỜI LÃNH ĐẠO SỬ DỤNG CÁC LOẠI KHÍ CHẤT CỦA NGUỒN LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ VÀ NHỮNG ĐIỀU LÀM NÊN KHÍ CHẤT CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO?

Date post: 2019-11-04

Khí chất hay còn gọi là tính khí là đặc điểm chung nhất của mỗi con người, là đặc điểm cơ bản của hệ thần kinh, tạo ra các diện mạo nhất định của toàn bộ hoạt động ở mỗi cá thể.
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘNG LỰC (ĐỘNG CƠ) LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘNG LỰC (ĐỘNG CƠ) LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Date post: 2019-10-31

Quản lí về bản chất là quản lí con người và tập thể những con người.
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CƠ BẢN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG. NHU CẦU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CƠ BẢN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG. NHU CẦU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC

Date post: 2019-10-29

Trong hoạt động quản lí, đối tượng mà người lãnh đạo tác động chính là con người - con người với các thuộc tính tâm lí phong phú và phức tạp.
CÁC PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC THÍCH HỢP

CÁC PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC THÍCH HỢP

Date post: 2019-10-21

CÁC PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC THÍCH HỢP
KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG TRONG QUẢN LÝ

KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG TRONG QUẢN LÝ

Date post: 2019-10-15

Thương lượng là gi ? Thương lượng là quá trình tham gia của hai hay nhiều bên nhằm mục đích thảo luận, trao đổi những mối quan tâm, những lợi ích và giải quyết những mâu thuẫn để tìm đến một thỏa thuận chung.
 KỸ NĂNG LÀM CHỦ CẢM XÚC TRONG QUẢN LÝ

KỸ NĂNG LÀM CHỦ CẢM XÚC TRONG QUẢN LÝ

Date post: 2019-10-14

Trí tuệ cảm xúc là khả năng giám sát các cảm giác và cảm xúc của bản thân và của người khác, khả năng phân biệt chúng và khả năng sử dụng các thông tin nhằm định hướng suy nghĩ và hành động của mình. (Daniel Goleman)
KỸ NĂNG ĐIỀU KHIỂN, ĐIỀU CHỈNH TRONG QUẢN LÝ

KỸ NĂNG ĐIỀU KHIỂN, ĐIỀU CHỈNH TRONG QUẢN LÝ

Date post: 2019-10-14

Muốn trở thành một người quản lý giao tiếp có hiệu quả cần nắm 3 nhóm kỹ năng giao tiếp cơ bản trong quản lý sau: (1) Kỹ năng định hướng giao tiếp trong quản lý (2) Kỹ năng định vị giao tiếp trong quản lý (3) Kỹ năng điều khiển giao...
KỸ NĂNG ĐỊNH VỊ GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ

KỸ NĂNG ĐỊNH VỊ GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ

Date post: 2019-10-12

Muốn trở thành một người quản lý giao tiếp có hiệu quả cần nắm 3 nhóm kỹ năng giao tiếp cơ bản trong quản lý sau: (1) Kỹ năng định hướng giao tiếp trong quản lý (2) Kỹ năng định vị giao tiếp trong quản lý (3) Kỹ năng điều khiển giao...
KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ

KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ

Date post: 2019-10-11

Muốn trở thành một người quản lý giao tiếp có hiệu quả cần nắm 3 nhóm kỹ năng giao tiếp cơ bản trong quản lý sau: (1) Kỹ năng định hướng giao tiếp trong quản lý (2) Kỹ năng định vị giao tiếp trong quản lý (3) Kỹ năng điều khiển giao...
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Trường Cao đẳng Đại Việt Saigon Trường Cao đẳng Công nghệ Sàigon Trường cao đẳng Kinh tế đối Ngoại Trung cấp miền Đông Viện Công nghê và quản trị Á Châu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông  Trường Đại học Vinh Trường cao đẳng Công Thương