BÁCH KHOA QUẢN LÝ

BÁCH KHOA QUẢN LÝ

BÁCH KHOA QUẢN LÝ

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
THÔNG TIN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VIỆT
BÁCH KHOA QUẢN LÝ
UY TÍN CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

UY TÍN CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Date post: 2019-10-07

Thuật ngữ "uy tín" rất quen thuộc đối với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cũng như trong tổ chức.
XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ

Date post: 2019-10-05

Bởi vậy, việc xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ cho cán bộ là vấn đề vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài
MỘT SỐ PHONG CÁCH LÃNH  ĐẠO HIỆN ĐẠI

MỘT SỐ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO HIỆN ĐẠI

Date post: 2019-10-03

Trong tướng số, tử vi, sinh trắc vân tay đều chỉ ra rằng: những người không có tố chất làm lãnh đạo, nếu họ có cố học cũng không phù hợp.
CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CƠ BẢN

CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CƠ BẢN

Date post: 2019-10-01

Phong cách lãnh đạo là phương thức và cách tiếp cận của một nhà lãnh đạo để đề ra các phương hướng, thực hiện các kế hoạch và tạo động lực cho nhân viên.
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP

Date post: 2019-09-25

Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý của tổ chức.
KỸ NĂNG  GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG  QUẢN LÝ

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Date post: 2019-09-21

A.V. Xukhômlinxki đã viết: “Nhu cầu giao tiếp là nhu cầu vĩ đại nhất trong các nhu cầu của con người, không được đặt nó ngang hàng với các loại nhu cầu khác”.
CÁC  MÔ HÌNH Ê KÍP LÃNH ĐẠO

CÁC MÔ HÌNH Ê KÍP LÃNH ĐẠO

Date post: 2019-09-21

Vệc xác định các mô hình ê kíp lãnh đạo có thể dựa vào một số tiêu chí như động cơ hoạt động, quan hệ giữa các thành viên. Theo động cơ hoạt động ta có ê kíp lãnh đạo chân chính, ê kíp lãnh đạo tiêu cực
MỐI QUAN HỆ GIỮA TƯƠNG HỢP TÂM LÍ VÀ PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG CỦA Ê KÍP LÃNH ĐẠO

MỐI QUAN HỆ GIỮA TƯƠNG HỢP TÂM LÍ VÀ PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG CỦA Ê KÍP LÃNH ĐẠO

Date post: 2019-09-18

Nhà tâm lý học sử dụng nghiên cứu thực nghiệm để diễn giải mối quan hệ nhân quả và tương quan giữa những yếu tố tâm lý.
HAI THÀNH TỐ CƠ BẢN CỦA Ê KÍP LÃNH ĐẠO

HAI THÀNH TỐ CƠ BẢN CỦA Ê KÍP LÃNH ĐẠO

Date post: 2019-09-17

Ê kíp lãnh đạo là nhóm nhỏ của những người lãnh đạo một tổ chức cùng tiến hành hoạt động quản lí, giữa họ có sự tương hợp tâm lí cao và phối hợp hành động chặt chẽ.
KHÁI NIỆM Ê KÍP LÀ GÌ ?

KHÁI NIỆM Ê KÍP LÀ GÌ ?

Date post: 2019-09-17

Ê kíp lãnh đạo là nhóm nhỏ của những người lãnh đạo một tổ chức cùng tiến hành hoạt động quản lí, giữa họ có sự tương hợp tâm lí cao và phối hợp hành động chặt chẽ.
NHÂN CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO – ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO TRONG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

NHÂN CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO – ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO TRONG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Date post: 2019-09-17

. Người lãnh đạo phải có một số đặc điểm nổi bật sau đây: (1) Tầm nhìn của người lãnh đạo; (2) Giá trị và niềm tin của người lãnh đạo; (3) Khả năng tạo động lực, truyền cảm hứng cho mọi thành viên trong tổ chức; (4) Năng...
NHÂN CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO – NĂNG LỰC HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG TỔ CHỨC

NHÂN CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO – NĂNG LỰC HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG TỔ CHỨC

Date post: 2019-09-17

Người lãnh đạo phải có một số đặc điểm nổi bật sau đây: (1) Tầm nhìn của người lãnh đạo; (2) Giá trị và niềm tin của người lãnh đạo; (3) Khả năng tạo động lực, truyền cảm hứng cho mọi thành viên trong tổ chức; (4) Năng...
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Trường Cao đẳng Đại Việt Saigon Trường Cao đẳng Công nghệ Sàigon Trường cao đẳng Kinh tế đối Ngoại Trung cấp miền Đông Viện Công nghê và quản trị Á Châu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông  Trường Đại học Vinh Trường cao đẳng Công Thương