BÁCH KHOA TMĐT

BÁCH KHOA TMĐT

BÁCH KHOA TMĐT

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
THÔNG TIN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VIỆT
BÁCH KHOA TMĐT
GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - CHỦ BIÊN TS. NGUYỄN VĂN HÙNG

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - CHỦ BIÊN TS. NGUYỄN VĂN HÙNG

Date post: 2021-03-24

Thư góp ý xin gởi về địa chỉ E-mail: hungngmd@gmail.com; Hotline: 0938514478
SỰ KHÁC BIỆT CỦA KINH DOANH ĐIỆN TỬ  VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

SỰ KHÁC BIỆT CỦA KINH DOANH ĐIỆN TỬ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Date post: 2019-11-15

Kinh doanh điện tử (e-business) và thương mại điện tử (e-commerce) là hai lĩnh vực không giống nhau
XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Date post: 2019-11-15

Thông qua website doanh nghiệp có thể công bố thường xuyên các thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ
CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Date post: 2019-11-15

Cơ sở dữ liệu là tập hợp những dữ liệu có liên quan với nhau, cùng phục vụ các nhu cầu của nhiều người sử dụng theo Dr Sdgar Frank Codd đề xuât năm 1970.
CẤU TRÚC WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CẤU TRÚC WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Date post: 2019-11-13

Cấu trúc website thương mại điện tử làm sao thích hợp cho các doanh nghiệp chuyên về mua bán sản phẩm, hàng hóa qua mạng, hoặc các sàn giao dịch sản phẩm, hàng hóa.
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Date post: 2019-11-11

Thương mại điện tử về cơ bản là việc ứng dụng các phương tiện điện tử vào hoạt động kinh doanh, thương mại
LUẬT MẪU TMĐT VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT TMĐT VIỆT NAM

LUẬT MẪU TMĐT VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT TMĐT VIỆT NAM

Date post: 2019-11-11

Hai văn bản cốt lõi của hệ thống pháp luật TMĐT là Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử và Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet...
GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

Date post: 2019-11-08

Xuất phát từ tính chất ngày càng phổ biến của các giao dịch điện tử và vai trò đặc biệt quan trọng của chữ ký điện tử trong các giao dịch điện tử mà các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới đều đưa ra các quy định...
KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ CHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ CHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

Date post: 2019-11-08

Ở Việt Nam, công nghệ thông tin được phôi thai từ khi chiếc máy tính điện tử vạn năng đầu tiên được đưa vào sử dụng đầu năm 1968
LUẬT MẪU CỦA UNCITRAL VÀ LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

LUẬT MẪU CỦA UNCITRAL VÀ LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

Date post: 2019-11-08

Trong giao dịch điện tử, chữ ký điện tử là một vấn đề hết sức phức tạp nhưng vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, việc làm sáng tỏ giá trị pháp lý của chữ ký điện tử có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy các giao dịch điện...
CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Date post: 2019-11-07

khuôn khổ pháp lý thương mại điện tử phải xóa bỏ các rào cản kiềm chế sự phát triển của thương mại điện tử
CƠ SỞ HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI  CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CƠ SỞ HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Date post: 2019-11-07

Thương mại điện tử là hình thái hoạt động thương mại bằng các phương pháp điện tử, việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện điện tử.
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Trường Cao đẳng Đại Việt Saigon Trường Cao đẳng Công nghệ Sàigon Trường cao đẳng Kinh tế đối Ngoại Trung cấp miền Đông Viện Công nghê và quản trị Á Châu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông  Trường Đại học Vinh Trường cao đẳng Công Thương