KỸ NĂNG GIAO TIẾP TẬP 2

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TẬP 2

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TẬP 2

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
THÔNG TIN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VIỆT
KỸ NĂNG GIAO TIẾP TẬP 2
QUẢN LÝ CẢM XÚC  CỦA DOANH NHÂN

QUẢN LÝ CẢM XÚC CỦA DOANH NHÂN

Date post: 2021-06-07

Họ thất bại không phải do thiếu kỹ năng chuyên môn mà do những thất bại trong trí tuệ cảm xúc kinh điển như quan hệ trong công việc kém, độc đoán, và xung đột với cấp trên hoặc cấp dưới…
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Trường Cao đẳng Đại Việt Saigon Trường Cao đẳng Công nghệ Sàigon Trường cao đẳng Kinh tế đối Ngoại Trung cấp miền Đông Viện Công nghê và quản trị Á Châu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông  Trường Đại học Vinh Trường cao đẳng Công Thương