Kỹ năng mềm danh mục 1

Kỹ năng mềm danh mục 1

Kỹ năng mềm danh mục 1

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
THÔNG TIN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VIỆT
Kỹ năng mềm Quyển 1
RÈN NHỮNG THÓI QUEN TỐT

RÈN NHỮNG THÓI QUEN TỐT

Date post: 2019-04-07

Nhất định không trở thành nô lệ để thói quen xỏ mũi bạn.
THÀNH CÔNG NHỜ CÓ THÓI QUEN TỐT

THÀNH CÔNG NHỜ CÓ THÓI QUEN TỐT

Date post: 2019-04-07

“Một thói quen tốt sẽ giúp ích bạn suốt đời, còn một thói quen xấu sẽ giống như là bóng ma quẩn quanh làm hỏng mọi chuyện của bạn. Trên con đường đi đến thành công nếu bạn không có đủ lòng kiên trì để chờ đợi thành công tới...
NGUYÊN  TẮC CƠ BẢN  TRONG  GIAO TIẾP  VÀ  ỨNG  XỬ PHẦN 2

NGUYÊN  TẮC CƠ BẢN  TRONG  GIAO TIẾP  VÀ  ỨNG  XỬ PHẦN 2

Date post: 2019-03-28

Nguyên tắc trong giao tiếp là những “điều luật” cơ bản, những tiêu chuẩn hành vi mà người thực hiện giao tiếp phải tuân thủ một cách triệt để. Các nguyên tắc trong giao tiếp là chìa khóa mở ra những mối quan hệ nhằm mục đích nâng...
NGUYÊN  TẮC CƠ BẢN  TRONG  GIAO TIẾP  VÀ  ỨNG  XỬ PHẦN 1

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ PHẦN 1

Date post: 2019-03-28

Nguyên tắc trong giao tiếp là những “điều luật” cơ bản, những tiêu chuẩn hành vi mà người thực hiện giao tiếp phải tuân thủ một cách triệt để.
NGUYÊN TĂC  CƠ BẢN  GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH -PHẦN 2

NGUYÊN TĂC CƠ BẢN GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH -PHẦN 2

Date post: 2019-03-25

Trong một số rất nhiều định nghĩa về con người, định nghĩa của C.Mác được nhắc tới và sử dụng nhiều hơn cả.“Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội”
NGUYÊN TĂC CƠ BẢN  GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH - PHẦN 1

NGUYÊN TĂC CƠ BẢN GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH - PHẦN 1

Date post: 2019-03-25

Trong một số rất nhiều định nghĩa về con người, định nghĩa của C.Mác được nhắc tới và sử dụng nhiều hơn cả.“Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội”, nghĩa là phải có các “mối quan hệ xã hội” được hình thành...
Chương 2 CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Chương 2 CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Date post: 2018-02-15

 Thói quen là gì?  Bảy bước hình thành một thói quen mới  Tám thói quen để thành công  Kỹ năng giao tiếp cơ bản  Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP

Date post: 2018-02-15

 Khái quát chung về hoạt động giao tiếp  Phân loại giao tiếp  Cấu trúc của hành vi giao tiếp  Các yếu tố ảnh hưởng hành vi giao tiếp  Các phương tiện trong giao tiếp  Các nguyên tắc trong giao tiếp và ứng xử
Các Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Các Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Date post: 2018-01-03

Bất kì một hoạt động nào cũng cần có một số kĩ năng, kĩ xảo nhất định, không biết cách làm, không tự động hóa được một số thao tác hoạt động nhất định sẽ kém hiệu quả. Hoạt động giao tiếp là “một hệ thống những quá...
LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU

Date post: 2017-12-27

Giao tiếp là mối quan hệ tương tác giữa khách thể và chủ thể với các hình thức phong phú, đa dạng ở nhiều cấp độ khác nhau, cũng thường xuyên biến đổi và phát triển. Các nguyên tắc trong giao tiếp là chìa khóa mở ra những mối quan hệ...
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Trường Cao đẳng Đại Việt Saigon Trường Cao đẳng Công nghệ Sàigon Trường cao đẳng Kinh tế đối Ngoại Trung cấp miền Đông Viện Công nghê và quản trị Á Châu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông  Trường Đại học Vinh Trường cao đẳng Công Thương